Červen 2012

AVE Bohemia Autumn

27. června 2012 v 14:38

Festival AVE Bohemia – podzim: soutěžní přehlídka pro děti a mládež

26. června 2012 v 20:10 Zápisník

Umělecká agentura AVE Production organizuje mezinárodní soutěžní přehlídku pro děti mládež v živém umění AVE Bohemia. Cílem projektu je podpora tvořivosti, výměna zkušeností a možnost získání odezvy od výkonných umělců z jednotlivých oborů. Protože se jedná o projekt mezinárodní, slouží i poznání kultury a památek, a to nejen v rámci Prahy, kde se akce koná.

Datum konání: 1.-5. listopadu 2012.

q Projekt spojuje prvky soutěže a festivalu, je určen mladým neprofesionálním umělcům i studentům, a to jak souborům, tak jednotlivcům.
q Účastníci mají na výběr velké množství nominací ve čtyřech základních žánrech - taneční, vokální, instrumentální, divadelní. V rámci tanečního žánru je vypsáno pět základních kategorií od klasického tance přes folklór po tanec současný.
q Nominace se dále určují podle počtu účinkujících a tří věkových kategorií - dolní věková hranice není určena, horní je 23 let včetně.

Účastníky sleduje odborná porota, která vyhlašuje ocenění v jednotlivých kategoriích a rovněž vybírá čísla, která budou uvedena na závěrečném gala představení.

Všichni účastníci obdrží diplom za účast a v jednotlivých kategoriích mohou být vyznamenáni jako laureáti a diplomanti 1. - 3. stupně. Je udělována také zvláštní cena Grand prix, poukázka na účast na některém z festivalů AVE Bohemia platná po dobu tří let.

Gala se uskuteční 4. listopadu 2012 jako představení pro veřejnost.

Kromě samotné účasti v přehlídce mají zájemci možnost využít další služby:

q Taneční a vokální workshop.
q Ubytování blízko centra města.
q Návštěva divadelních představení, případně exkurze.

Informace o cenách, technické podmínky a podrobný rozpis nominací najdete na webových stránkách www.aveproduction.eu v sekci "Festivaly, semináře, soutěže" oddíl "AVE Bohemia - podzim".

První přehlídka AVE Bohemia proběhla letos na jaře. Videozáznamy a fotografie jsou zveřejněny na facebookovém profilu


a již brzy také na nových stránkách www.avebohemia.eu