Únor 2009

Soutěžní přehlídka současné taneční tvorby ČR 2008

4. února 2009 v 22:07 Balet - domácí
Soutěžní přehlídky současné taneční tvorby, která probíhala po celý rok 2008, se zúčastnilo 11 baletních souborů z České republiky: Národní divadlo Praha, Státní opera Praha, Balet Praha - Pražský komorní balet, Bohemia Balet Taneční konzervatoře hlavního města Prahy, Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, Divadlo J. K. Tyla Plzeň, Jihočeské divadlo České Budějovice, Národní divadlo Brno, Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, Moravské divadlo Olomouc s 20 inscenacemi.
Šestičlenná porota pracovala ve složení: Mgr. Jana Hošková, prof. Ivanka Kubicová, Mgr. Zdeněk Prokeš (předseda), Mgr. Roman Vašek, prof. Vladimír Vašut a Doc.MgA. Daniel Wiesner. Shromáždila 112 odborných posudků, které mají nezastupitelný dokumentačně kritický význam. Regionální soubory oceňovaly zájem o svou práci i to, že se zvýšil počet recenzí a kritik především v odborném tisku.
SPTU pořádalo Taneční sdružení ČR za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Český literární fond a Nadace Život umělce.
Inscenační přehlídky se zúčastnily všechny stálé samostatné baletní soubory, které měly v uplynulých třech letech alespoň jednu premiéru. "Mimo hru" tak zůstala pouze Laterna magika. Zájem divadel zúčastnit se tak potvrzuje opodstatnění přehlídky, potřebu alespoň takovéto konfrontace jednou za tři roky, když už nemůže dojít ke srovnání na jednom místě a v koncentrovaném čase. Na druhou stranu, je to ale několikanásobně levnější a umožňuje neomezenou volbu repertoáru i souborů v obrovské šíři. Je bezesporu objektivnější, protože představení se konají v "domácím prostředí", výkony ani inscenační tvar nejsou ovlivněny zájezdovými podmínkami. Došlo tedy počtem přihlášených inscenací i kvalitou k výraznému nárustu.
Cílem Přehlídky (od roku 1992 šesté v pořadí) je podnítit taneční soubory, aby zvyšovaly pozornost současné, domácí tvorbě jejím pravidelným uváděním a usilovaly tak o její rozvoj a vznik nových děl. Inscenační přehlídka byla jakousi výstavní skříní českého baletu, toho nejlepšího, co jednotlivé soubory mohly ukázat.
Uvedené inscenace obvykle dosahovaly dobrého standardu, v kontextu dotčených divadel dokonce nadstandardu, byly k vidění inscenace překvapivě dobré a výborné. Na úspěchu se podílela i rostoucí interpretační úroveň souborů, nejvíce patrná u těch menších. Dají se najít zajímavé taneční individuality, a to nejen v Národních divadlech v Praze a Brně. Je to potvrzení toho, že se dá dělat dobrý kumšt také v místě se špatnými podmínkami a pouze na první pohled nesourodým ansámblem.

Porota rozhodla v souladu se Statutem hlasováním o udělení cen a prémií takto:
Hlavní cenu Soutěžní přehlídky současné taneční tvorby
- diplom s prémií
Inscenaci NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO "SVĚCENÍ JARA"
(hudba Igor Stravinskij, libreto Zdeněk Prokeš a Libor Vaculík,
choreografie a režie Libor Vaculík),


cenu Za autorské dílo - diplom s prémií
PETRU ZUSKOVI za dílo "Sólo pro tři" Národního divadla
a
ZUZANĚ LAPČÍKOVÉ a HANĚ LITTEROVÉ za dílo "Balady"
Národního divadla Brno,

cenu Za nejlepší sólistický výkon - diplom s prémií
ALEXANDRU KATSAPOVOVI za interpretaci hlavní role v baletu "Sólo pro
tři" Národního divadla (hudba Brel-Vysockij-Kryl,
choreografie Petr Zuska)
a
VLADIMIRU GONČAROVOVI za interpretaci role Čoban v baletu
"Cikánské kořeny/í" Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad
Labem (hudba Goran Bregovič, choreografie a režie Dana Dinková a
Jaroslav Moravčík)

cenu Za nejlepší kolektivní výkon - diplom s prémií
BALETU SEVEROČESKÉHO DIVADLA OPERY A BALETU ÚSTÍ NAD LABEM
za inscenaci "Cikánské kořeny/í" (hudba Goran Bregovič, choreografie a
režie Dana Dinková a Jaroslav Moravčík)


Dále se porota rozhodla udělit Čestná uznání:
- BOHEMIA BALET, SOUBOR TANEČNÍ KONZERVATOŘE HL. MĚSTA PRAHY,
za dramaturgii se zvláštním přihlédnutím k nastudování baletu
"Suite en blanc",
- LIBUŠI KRÁLOVÉ, za tvořivou práci s baletním souborem Jihočeského divadla České Budějovice,
- JANU DUŠKOVI, za vynikající scénografické řešení baletů "Macbeth", "Requiem", "Carmina burana", "Sólo pro tři",
- VLADIMÍRU SOUKENKOVI, za vynikající scénografické řešení baletu "Svěcení jara".
Slavnostní vyhlášení výsledků Soutěžní přehlídky současné taneční tvorby ČR 2008 spojené s předáním diplomů a prémií se uskuteční 4. dubna 2009 ve 14 hodin v Národním divadle před představením Brel-Vysockij-Kryl / Sólo pro tři.


Zdeněk Prokeš
předseda TSČR

22. 1. 2009